Vreau in localitatea categoria minima
pretul maxim pentru este EURO

Denumire Muzeul etnografic "Ioan Ţugui" - Colecţia de linguri din lemn
Categorie Colectii
Prezentare

 Colecția originală de linguri sculptate în lemn, prin numărul ei impresionant (aproape 5000 de exponate, provenite din România și din alte țări), arată, pe lângă utilitatea casnică, căutarea frumosului.
       Sunt expuse în casa-muzeu diferite tipuri de linguri din lemn: de uz casnic, ciobănești și huțănești.
       Lucrate cu unelte simple, cu dalta și cu tesla - ce au dat forme ornamentale de o rară frumusețe, inspirate din motivele vegetale și animale ale mediului, lingurile poartă și denumiri speciale: împletita câmpulungeană, lingura logodiților, lingura căsătoriților, etc.
       Colecția reprezintă o adevărată comoară de artă populară, de crestături măiestre, de o rară inventivitate a formelor: linguri obișnuite, însă frumos ornamentate, cu coada în crestături scrijelite artistic și cu găvanuri în diferite forme.
       Colecția mai cuprinde: linguroaie, verzoburi, jintuitoare, căușe, căupuri, etc. Unele au coada împletită în opt, altele în șase ori în patru, iar altele au ornamentații reprezentând: cerbi, coarne de cerbi, cocoși, pești, cozi de pește, șerpi, etc.
       Muzeul cuprinde și o colecție de ștergare (peste 500 exemplare), cusături, ceramică și numismatică.
       În colecția de linguri „sunt ascunse în detalii sute de generații anonime de Brâncuși."
Timp de peste trei decenii, profesorul Ioan Țugui s-a dăruit unei munci pasionante. Și rezultatul este uimitor: lingura de lemn încetează de a fi un simplu și ancestral obiect de folosință, ea trece în lumea artei, capătă valoare artistică și etnografică.

Colecția ocupă practic întreaga casă, camerele de la parter și etaj, holul, scările și chiar ferestrele. Mai întâi sunt prezentate uneltele de lucru, esențele lemnoase folosite, apoi, fază cu fază, întregul proces de prelucrare, până ce lemnul amorf capătă contururile atât de bine cunoscute. Lingurile au și unele semnificații: sunt linguri care se folosesc la diferite obiceiuri tradiționale (logodnă, nuntă, înmormântare etc.); linguri care amintesc locuri și arbori, evenimente și oameni de seamă; linguri ciobănești, pentru uzul stânii, cu diverse întrebuințări, linguri curiozități, printre care deosebim: lingura cu clopoței, pentru femeile cicălitoare, lingurile logodiților, ale căsătoriților, iscusit izvodite dintr-o singură bucată de lemn, lingura calicilor, lingura cu două găvane, reprezentând lăcomia etc. Colecția cuprinde și linguri din alte regiuni ale globului.

Lingurile sunt cioplite fie în lemn de esență moale (plop, tei, arin), mai ușor de modelat, fie în lemn dens și colorat de păr, paltin, nuc, cireș, tisă, care permit o cizelare mai fină. Elementele decorative, realizate prin diferite procedee (crestare, sculptare ș.a.), cuprind un registru bogat de motive: florale, zoomorfe, antropomorfe, geometrice, astrale. Pe bună dreptate s-a apreciat că această adevărată comoară de artă populară este rodul muncii mai multor generații de “Brâncuși anonimi”, care au știut să înțeleagă structura intimă a lemnului și să-i dezvelească frumusețile. Atrag atenția lingurile vechi, cărora simplitatea și patina timpului le dă o deosebită valoare și autenticitate, ca și “împletitura câmpulungeană”.

Concomitent cu colecționarea obiectelor, etnograful Ioan Țugui a întocmit o serie de albume cu desene și fotografii, dar a și scris despre Lingura de lemn (Din istoricul lingurii; Motive ornamentale pe linguri de lemn; Tâlcul unor motive decorative pe linguri de lemn; Întrebuințarea lingurilor; Lingura în creația populară etc.).

Pasionatul profesor a adunat și interesante colecții de monede din diverse perioade, piese ceramice, cusături, numeroase covoare și ștergare.

Colecția de ștergare bucovinene, reunite după deviza: „un sat – un ștergar”, cuprinde peste 600 de piese, unele vechi, de la 1848, de când se folosește bumbacul în Bucovina. Obiectele impresionează prin vechimea și frumusețea ornamentelor, mai ales motive geometrice, cu vrâste policrome.

„Casa cu linguri la ferestre”, flori ale sufletului și mâinilor unor oameni neștiuți, tot atât de frumoase ca florile naturii, este deschisă permanent vizitatorilor, căci ideea care l-a călăuzit pe profesorul I. Țugui este nu numai un crez, ci și o invitație: „de la lume adunate și iarăși la lume date”. Prof. univ.dr.doc. Mihai Pop spunea despre ea că este „o colecție unică cred în lume care pune în relief unul din cele mai interesante aspecte ale culturii noastre populare”.
Adresa statiunii , Câmpulung Moldovenesc
Tel/Fax
Orar 9-16