Vreau in localitatea categoria minima
pretul maxim pentru este EURO

Denumire Râul Moldova
Categorie Puncte de atracție și trasee turistice
Prezentare
Moldova reprezinta cea de-a doua mare artera hidrografică dar regiunea Munților Giumalău și Rarău, dupa Bistrița, care curge pe flancul nordic al acestora între defileele de la Pojorâta și Poiana Dornei. Suprafața totală a bazinului hidrografic este de 4316 kmp, iar lungimea sa totală este de 237 km. din care cca. 25 km. îi reprezintă cursul dintre Pojorâta și defileul de la Strâmtura Roșie (in amonte de prisaca Dornei ). Moldova izvorăște din Obcina Mestecănișului, de pe versantul de sud al culmii Alunișul (1294 m).

            Are ca afluenți: râul Putna – lungime 20 km, își are izvoarele sub muntele Giumalău, prin Putna Mare numită și Pârâul Roșu –și Putna Mică. Ele se unesc în Poiana Ițcani. Afluenți ai Putnei sunt pâraiele: Văcăria, Iacob, Timiș, Frumos, Cristia pe partea dreaptă, iar Chirol și Stânișoara afluenți de stânga.

            Pârâul Izvorul Giumalăului cu izvoarele în șaua Fundu Colbului, prin pârâul Colbu de pe versantul de vest al munților Chiril și Stegile cu o lungime totală de 10 km. Pâraiele Prașca, Străjii (sau Străjoia), Mesteacăn, Valea Seaca.

            Izvorul Alb cu afluentul Limpedea.

            Alți afluenți sunt: Izvorul Malului,Valea Caselor, Șandru, Sadova, Slătioara.

            Cel mai mare defileu al Moldovei este cel de la Strâmtura Roșie, cu o lungime de 2 km. și pereți înalți de aproximativ 200 metri

            Pe văile unor afluenți al Moldovei, chiar dintre cei mai mici, se află chei impresionante prin măreția lor, raportată la dimensiunea văilor si merita amintite aici : Cheile Izvorului Alb (de la Piatra Buhei) si Cheile Moara Dracului.

            În ceea ce privește apele subterane, acestea sunt numeroase și dau naștere la abundente izvoare cu apă cristalină, curată, mai ales la contactul calcarelor și conglomeratelor (lipsite de apă) cu șisturile cristaline marnoase.

            Alimentarea rețelei hidrografice este asigurată în proporție de peste 50% de precipitații, iar în rest de zăpezi și ape subterane. Datorită durității rocilor, cantitățile de aluviuni sunt mici, iar eroziunea este moderată. Apele bine oxigenate au favorizat popularea acestora cu păstrăv, lostriță și lipan.

 
Adresa , Câmpulung Moldovenesc
Tel/Fax
Orar