Vreau in localitatea categoria minima
pretul maxim pentru este EURO

Denumire Colecția Etnografic㠄Ion Grămadă”
Categorie Colectii
Prezentare
Acest obiectiv turistic oferă psibilitatea de a intra într-o casă tradițională bucovineană și de a ne lăsa împresurați de atmosfera caracteristică, rustică a unei gospodării mai înstărite.

            „Casa Grămadă” reprezintăo construcție tipică pentru începutul secolului al XIX-lea și este o casă de tip orășenesc, ridicată de țărani înstăriți. Din 1955 este declarată monument de arhitectură populară.

             Casa, orientată cu fața spre sud, spre soare, este ridicată din bârne groase, îmbinate “stânește” sau “în coadă de pește”. S-a folosit molidul ca material de construcție – lemn ușor de cioplit și totodată foarte durabil, datorită rășinii cu care este impregnat.

            La întreaga construcție nu se foloseau în vechime cuie de fier, nici pentru fixarea draniței acoperișului, nici în structura de rezistență a casei. Se utilizau cuie din lemn tare de tisă, care și astăzi se mai observă în punctele de îmbinare a grinzilor.

            Ceea ce se impune în mod deosebit atenției sunt proporțiile, arhitectura și aspectul exterior. Inițial, pereții exteriori nu erau tencuiți și văruiți. Împrejurul casei se întinde o prispă lată, lutuită și acoperită cu scânduri. De pe aceasta se înalță câțiva stâlpi de susținere a acoperișului, elemente de mare valoare estetică și arhitecturală. Motivul lor ornamental se aseamănă cu Coloana infinită brâncușiană. Un alt element caracteristic este acoperișul înalt, „în patru ape”, cu streșini care coboară până la nivelul ochiurilor mici ale ferestrelor.

            Cel mai mare interes îl prezintă interiorul, în care se pătrunde printr-un pridvor (cerdac) larg. Din tinda lungă, spre stânga, se intră într-o odaie mică, iar spre dreapta, în camera de locuit, largă și scundă. Interiorul a suferit în timp modificări față de modelul tradițional. Pe jos nu era dușumea de scândură, ci lut bine bătătorit. Tavanul era din scânduri cioplite și grinzi de lemn aparent. Cea mai mare parte din suprafața camerei era ocupată de cuptorul cu vatră și horn, specific în trecut. Acum cuptorul caracteristic a dispărut, iar tavanul vechi se ascunde sub tencuială. Doar în cerdac se mai observă scândurile late și grinzile groase de lemn, simplu dar frumos sculptate.

           

             Acest tip vechi de casă câmpulungeană se întâlnește frecvent și bine păstrat, la odăile și bordeiele situate sus, în zona fânețelor și pășunilor. Ceea ce le deosebește sunt dimensiunile.

            Chiar și astăzi se mai găsesc, în Câmpulung Moldovenesc, în cartierul Izvorul Alb, de exemplu, sau în împrejurimi, multe case vechi, care au conservat arhitectura populară, adăugând un plus de pitoresc așezării

Adresa , Câmpulung Moldovenesc
Tel/Fax
Orar