Vreau in localitatea categoria minima
pretul maxim pentru este EURO

Denumire Masivul Rarău
Categorie Monument Natural
Prezentare
 

Masivul Rarău reprezintă epicentul turismului din zonă. De oriunde ar fi privit, se dezvăluie ca o cetate impunătoare, fortificată cu ziduri sure și argintii, înălțându-se din verdele pădurilor din jur, ca o apariție ireală, de basm. Deși mai puțin înalt decât Muntele Giumalău, Rarăul (1650 m) este mult mai variat și mai complex ca acesta. Obiectivele turistice de aici sunt legate mai ales de relieful carstic. În mijlocul acestei cetăți se înalță, semețe, turnurile de strajă ale „Pietrelor Doamnei”.

 

Cetatea de piatră a Rarăului se lasă greu cucerită. Ca dovadă, deși din orașul Câmpulung Moldovenesc pornesc mai multe trasee turistice, pe parcurs ele se reunesc într-unul singur: în apropierea Poienii Sihăstriei se întâlnesc traseele de pe Izvorul Alb, Bodea și Valea Seacă, pentru ca mai sus să fie întâmpinat de al patrulea, cel de pe pârâul Mesteacăn. Este greu de spus care dintre acestea este mai frumos, dar recomandarea inițiaților este ca cei care urcă pe Rarău să folosească de fiecare dată o altă cale, pentru a gusta pe rând din ineditul lor.

 

În perimetrul masivului Rarău se regăsesc numeroase rezervații: geologice și floristice (Pietrele Doamnei, Piatra Șoimului, Piatra Buhii, Cheia Dracului), Fânețele montane de pe plaiul Todirescu și rezervația forestieră Codrul secular de la Slătioara.

 

Denumirea Rarăului ar deriva, după unele interpretări, din terenul frământat, cu grohotișuri, greu de străbătut, considerându-se că de la expresia „La rău” s-a statornicit numele de Rarău. O altă explicație atribuie numele masivului unei păsări – șoimul (în lb. maghiară, ráró = șoim); dealtfel, o stâncă calcaroasă din apropiere se numește Piatra Șoimului. Dintru începuturi– spun legendele vechi – plecând Dumnezeu de dimineață pe Rarău, s-ar fi întâlnit cu un cioban care cânta din fluier. Și stând de vorbă cu el, l-a întrebat dacă are ce-i trebuie, dacă are de toate, dacă nu-i este urât singur. Și ciobanul a răspuns că are de toate, nu-i trebuie nimic. Este aici exprimată atitudinea dintotdeauna a țăranului român, care cere puțin, este foarte apropiat sufletește de Dumnezeu și este mulțumit cu ceea ce are. Aceasta este, și a fost întodeauna, soarta țăranului român. O altă tradiție a locurilor ne încredințează că numele muntelui Rarău se leagă de cel al voievodului Petru Rareș, care în vremuri de restriște și-a găsit aici refugiu.

 

Adevărat „Tirol românesc”, Rarăul a inspirat scriitori precum Nicu Gane, M. Sadoveanu, Geo Bogza, Dragoș Vicol și alții. Ciprian Porumbescu și-a intitulat un ciclu de cântece și cadrile din tinerețe cu numele Pe Giumalău și pe Rarău, elogiind astfel aceste locuri, iar Mihai Eminescu, personificând o furtună la munte, o localizează pe Rarău în poezia Mitologicale.

 
Adresa , Câmpulung Moldovenesc
Tel/Fax
Orar