Vreau in localitatea categoria minima
pretul maxim pentru este EURO

Denumire Rezervația ”Pietrele Doamnei”
Categorie Rezervatii
Prezentare
Dantelărie uriașă de calcar, care domină de departe întregul peisaj montan, Rezervația Pietrele Doamnei (ce se întinde pe o suprafață de 568 ha) nu-și găsește asemănare în toți Carpații românești.


Prin grandoarea, formele și pitorescul lor sălbatic, cele trei obeliscuri ale Pietrelor Doamnei (cu înălțini ce ating1.633 m) impresionează de departe, asemeni turlelor încă semețe ale unui castel fantastic. În ele culminează frumusețea întregului masiv. Cu excepția stâncii a treia (1.620 m), celelalte două pot fi învinse numai de alpiniști încercați.


În calcarul alb, masiv, se zăresc încrustate cochilii de scoici, amoniți și corali, ceea ce ne arată că s-au plăsmuit împreună, rocă și viețuitoare, în urmă cu cca 140 de milioane de ani în apele calde ale mării cretacice. Datorită mișcărilor tectonice, în timp, marea s-a retras și recifele au fost înălțate la suprafață. În acest proces roca a suferit fisurări, favorizând despicarea masei calcaroase în enorme piramide. Pietrele Doamnei, ca și celelalte stâncării ale Rarăului, au linii atât de prăpăstioase, încât numai crustele de licheni reușesc să se prindă. Ici-colo câte un pumn de pământ negru oferă sprijin smocurilor de iarbă ascunse în cuiburi de piatră. Doar pe polițele mai largi și la poale se instalează molizi pitici, jnepeni cu rădăcinile ca niște șerpi, tufe de afin și merișor, dar și acestea se târăsc pe sol și pe fețele stâncilor, de teama vântului aspru și pentru a sorbi mai multă căldură. Refugiată în locuri inaccesibile pe țancuri, deasupra unor abrupturi sau pe mici policioare, ca să scape de „admiratorii” care-i primejduiesc existența, se mai întâlnește gingașa albumiță sau floarea de colț – emblemă a alpiniștilor și a tuturor celor îndrăgostiți de munte. Alături de ea crește o altă plantă ocrotită, un relict glaciar – argințica.

Frumusețea peisajului, raritățile floristice și originalitatea elementelor geologice justifică declararea Pietrelor Doamnei și a regiunii înconjurătoare ca rezervație naturală complexă.

Numele de Pietrele Doamnei își are rădăcinile, conform tradiției, în trecutul istoric al Moldovei. Se spune că domnitorul Petru Rareș și-ar fi adăpostit familia prin aceste părți când s-a retras spre Transilvania. Doamna sa, Elena, se urca des pe stâncile calcaroase mai înalte și scruta zările în așteptarea soțului, care se întorcea de la lupte. Strămoșii câmpulungenilor de astăzi au țesut însă aceste fapte într-o frumoasă legendă cu comori ascunse la poalele falnicelor stânci, care de-atunci se cheamă Pietrele Doamnei.


Panorama ce se înfățișează privirilor de pe cele trei steiuri, adevărate „turnuri gotice”, într-o frumoasă zi însorită, este impunătoare: spre vest, se profilează silueta vulcanică a Giumalăului și spre est se întind pajiștile de pe Todirescu (din preajma codrului secular Slătioara); spre sud Călimanii, Valea Bistriței străjuită de Pietrosul, și în zilele senine, silueta Ceahlăului, iar spre nord apar renumitele Obcini bucovinene, ale căror culmi domoale se pierd în depărtări.

 
Adresa , Câmpulung Moldovenesc
Tel/Fax
Orar