Vreau in localitatea categoria minima
pretul maxim pentru este EURO

Denumire Codrul secular de la Slătioara
Categorie Rezervatii
Prezentare
 

Această rezervație forestieră se află pe versantul răsăritean al masivului Rarău și se întinde pe trei creste mari, paralele: Bâtca Neagră, Bâtca cu Plai și Bâtca Lesei separate prin văi adânci, abrupte. Cu o suprafață de 274 ha, este una din cele mai mari rezervații forestiere din țară, iar în ce privește vârsta, se apreciază că este cea mai veche pădure de rășinoase în amestec cu fag din țară, și chiar din Europa. Acest fapt se datorează condițiilor optime – microclimatice, geologice, pedologice și geomorfologice – ca și inițiativelor timpurii de ocrotire a ei. Aria naturală protejată coboară de la 1.320 m până aproape de 800 m, etalândo floră și faună deosebit de bogate și interesante. 

Traseele turistice din regiune traversează și Codrul secular Slătioara, ceea ce impune anumite restricții, accesul făcându-se cu acordul personalului silvic. La început străbatem zona de protecție care înconjură rezervația pe trei laturi, și nu după mult timp o poartă cu streașină anunță intrarea în „inima” pădurii. Molizi și brazi uriași, cu circumferințe care amintesc de Sequoia, ruda lor mai îndepărtată, fac dovada unei vitalități extraordinare. Aici, brazi cu diametru de 1 m și cu înălțimi de 50 m au chiar 300-400 ani. Alții, care de bună seamă sunt mult mai „bătrâni”, zac prăvăliți sub povara anilor. Fagii și paltinii ating și ei dimensiuni și vârste nu mai puțin venerabile.

 

            Totul este învăluit în semiobscuritate și tăcere. Sub umbrarele lui virgine, ca în basmul „Tinerețe fără bătrânețe”, călătorul se desprinde pe nesimțite de ritmul trepidant al vieții citadine și, în freamătul adânc al codrului, gândurile rătăcesc fără voie spre fantastica lume a mileniilor trecute.

 

            Pădurea Slătioara adăpostește o serie de plante declarate monumente ale naturii: papucul doamnei din familia orhideelor, care rivalizează prin eleganță și colorit cu rudele sale tropicale, apoi planta insectivoră foaia grasă, o plantă care își completează hrana obișnuită cu mici vietăți, pe care le „vânează” cu ajutorul frunzelor cleioase, tulichina pitică, care prin colorit amintește de liliac. Alte plante rare ocrotite sunt: vulturica de stâncă, specie endemică, care se mai găsește în țara noastră doar pe Munții Adam și Eva, de lângă Pojorâta, o algă roșie ce se dezvoltă în apele carbonatate ale pâraielor care străbat rezervația; pe stâncăriile calcaroase ale rezervației mai crește albumița, iar exemplare de tisă apar doar sporadic.

 

            La adăpostul codrului secular, netulburate de om, animalele hălăduiesc în siguranță aici; au reușit să supraviețuiască cocoșul de munte, găinușa de alun și alte păsări rare. Pentru unele animale cum sunt: cerbii, căprioarele și mistreții, pădurea este mai mult un adăpost; în căutarea hranei, ele urcă spre pășunile bogate din zona subalpină.

 

            Străbătând bătrânul codru, de o măreție impresionantă, porțiunile line se transformă în urcușuri abrupte dezvăluind pășunile de pe plaiul Todirescu.

 

 


Adresa , Câmpulung Moldovenesc
Tel/Fax
Orar